กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการศึกษาดูงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก และครูที่ปรึกษา สกร.อำเภอตากใบ ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการศึกษาดูงาน โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มาพบปะให้กำลังใจ แกนนำและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก และชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอตากใบ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี