#ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล สำหรับประชาชน : ความฉลาดทางดิจิทัล

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน : ความฉลาดทางดิจิทัล ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส