ร่วมจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลมูโนะ ณ ศกร.ตำบลมูโนะ

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวสุไวบะห์  มะมิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร ศกร.ตำบลมูโนะ ร่วมจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลมูโนะ ณ ศกร.ตำบลมูโนะ หมู่ที่ 5 บ้านบูเก๊ะตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส