ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล สำหรับประชาชน : ความฉลาดทางดิจิทัล

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more

ร่วมประชุมคัดเลือกประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more