มอบของที่ระลึก เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายนางสาวสุไวบะห์  มะมิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ รับมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 และยังใช้โอกาสนี้ในการขอมาอัฟแก่บุคลากร ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#การขอมาอัฟ คือ การขออภัย