ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และปวส. (ประเภทรอบทั่วไป #รอบที่4 #รอบที่4 #รอบที่4 #รอบที่4) ปีการศึกษา 2567

📆 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-31 มีนาคม 2567

📆 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

📆 สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทร์

📆ประกาศผลการสอบคัดเลือกมอบตัวลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

📍สมัครเรียนผ่านระบบสมัครออนไลน์ (24ชั่วโมง)

https://reg.swbvc.net/