ถ่ายทำคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวสุไวบะห์  มะมิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร ศกร.ตำบลมูโนะ ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อนำเสนอในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ กลุ่มNona Design หมู่ที่5 บ้านบูเก๊ะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส