#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร ความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 23-24 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโกลก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร ความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส