โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร”เทคนิคการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (The systematic development of a learning experience) สำหรับพนักงานราชการ (ที่ทำหน้าที่สอน)”

ระหว่างวันที่ 21 &#8

Read more

ศกร.ตำบลมูโนะ นิเทศการฝึกอบรมอาชีพ ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ ฝึกอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)

วันที่ 19 ธันวาคม 25

Read more