เปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้นางสาวรอฮานา อาแว ครูอาสาฯประจำ ศรช.และนางสาวพิขามญชุ์ เรืองโรจน์ ครูอาสาฯประจำ ปอเนาะ เปิดให้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก (วันอาทิตย์) ณ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส