จังหวัดนราธิวาส ขอเชิญชวนส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เลี้ยงภัตตาหาร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ระหว่างวันที่ 20 เมษ

Read more

งานวันรวมน้ำใจที่สุไหงโก-ลก คึกคัก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม และประชาชน ร่วมบริจาค เงินสด 88,000 บาท พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์

รถจักรยานและเครื่องใ

Read more

ประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

Read more