อำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (9เม.ย.67) นา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกระดับชั้น ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ผ่านทุกสาระวิชา และได้รับผลการสอบ “ดีเยี่ยม”ในสาระต่างๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Read more

ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษารวมใจน้อมเกล้า

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล 2 เมษารวมใจน้อมเกล้าฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

กิจกรรมถวายพระพร 2 เมษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more