ยินดีต้อนรับพนักงานราชการใหม่ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำ ศรช

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ข้าราชการ และบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ให้การยินดีต้อนรับนางสาวไพรุซ แมรอเบ๊ะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำ ศรช. ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส