ประชุมเตรียมความพร้อมวันสถาปนา สกร.และเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้นายอับดุลรอแม สะมะแอ ข้าราชการครู ประชุมเตรียมความพร้อมวันสถาปนา สกร.และเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส