ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยบุคลากรครู ศกร.ตำบลปาเสมัส ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2567 ณ ศกร.ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยครูผู้จัดการเรียนรู้ ได้แจ้งถึงโครงสร้างหลักสูตร วิธีการเรียน เกณฑ์การจบ และการวัดและประเมินผล พร้อมร่วมกันกำหนดวันและเวลาการพบกลุ่มประจำสัปดาห์