ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวพิชามญชุ์ เรืองโรจน์ ครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยดำเนินการปฐมนิเทศย่อย เพื่อพบปะนักศึกษา ชี้แจงวิธีการเรียน และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทั้ง 3 ระดับประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมัรดียะห์ ตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส