กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ณ ศกร.ตำบลปาเสมัสและในพื้นที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลปาเสมัส จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ณ ศกร.ตำบลปาเสมัสและในพื้นที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส