ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนางสาวพิชามญชุ์ เรืองโรจน์ ครูอาสาฯปอเนาะ และนางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส