ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

ชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก (ทีม พลังเสียงดนตรี TO BE NUMBER ONE) คว้าแชมป์ ปีที่ 2 การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”