ปฏิบัติการฝนหลวงนราธิวาส

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รายงานผลการดำเนินงานสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 6 พ.ค. 2567 ดังนี้

– ปฏิบัติการฝนหลวง ใช้เครื่องบิน จำนวน 4 ลำ 4 เที่ยวบิน ใช้สารทำฝนหลวง 4.10 ตัน

– มีฝนตกในพื้นที่บริเวณ อ.ยี่งอ อ.ระแงะ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร และ อ.จะแนะ