อำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (9เม.ย.67) นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดทองดีประชาราม อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระโสภณคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ซึ่งกำหนดพิธีปลงผม ในวันที่ 21 เมษายน 2567 ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก วัดพรหมนิวาส อ.เมืองนราธิวาส วัดประดิษฐ์บุปผา อ.สุไหงปาดี และวัดสุวรรณบรรพต อ.สุคิริน กำหนดพิธีบรรพชา ในวันที่ 22 เมษายน 2567 กำหนดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 126 คน

สำหรับพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าไตร และเครื่องอัฐบริขาร หรือถวายภัตตาหารตามกำลังศรัทธา โดยสามารถบริจาคปัจจัย ผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ชื่อบัญชี “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” บัญชีเลขที่ 905-3-73319-1

เมื่อโอนแล้วขอความร่วมมือ ติดต่อคุณอาภรณ์ จันทร์บุญรอด เสมียนตราจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 081-753-3863 ส่งหลักฐานการโอน

คิวอาร์โค้ด ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส