ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกไทยมาเลเซียด้วยนะคะ

ครม.มีมติ ยกเว้นกรอก ตม.6 ทางบก 7 ด่าน ทางน้ำ 5 ด่าน เริ่ม 15 เม.ย.- 15 ต.ค.67

*ด่านโก-ลก

*ด่านเบตง

*ด่านปาดังเบซาร์

*ขยายเวลายกเว้นกรอก ตม.ด่านสะเดา

“เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ และลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง”