กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์มุมเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ เรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นบุคลากร ครู ศกร.ตำบลปาเสมัสจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์มุมเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน ณ ศกร.ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส