ร่วมเป็นเกียรติงานตาดีกาสัมพันธ์ ณ สนามตาดีกา มัสยิดนูรุลฮูดา (โคกกูยิ)

วันที่ 29 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบลปูโยะ ร่วมเป็นเกียรติงานตาดีกาสัมพันธ์ ณ สนามตาดีกา มัสยิดนูรุลฮูดา (โคกกูยิ) ม.3 ตำบลปูโยะ.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส