โครงการ 2 เมษา “วันรักการอ่าน”

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์และคณะครู บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมกันจัดกิจกรรม 2 เมษา “วันรักการอ่าน” โดยมีกิจกรรม ดังนี้

📔 กิจกรรมนิทรรศการเจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

📙กิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่านแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

📒 กิจกรรมฐานที่ 1 การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย

📕 กิจกรรมฐานที่ 2 เรียงความเรื่อง “วัยรุ่นไทยกับการอ่าน”

📗 กิจกรรมฐานที่ 3 D.I.Y. สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม

📘 กิจกรรมฐานที่ 4 D.I.Y. ลายพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0314PYiprvc8aukSqZ3sjCNrPRuhGTypDuK8BRDhJcScQZfaVTarvusTM4NCu6xyHRl&id=100023749521002

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส