มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบรักการอ่านแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบรักการอ่านแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีดังนี้

👨‍🏫 นายนิพนธ์ วาโมง ครูอาสาฯประจำ ศรช.

👨‍🏫นายมุสลิมันห์ แวสะมะแอ ครูอาสาฯประจำ ศรช.

👨‍🏫 นายซาฮารี บินมะแอ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ

👩‍🏫 นางอัศนีย์ หมาดสตูล ครูอาสาฯ

👩‍🏫 นางสาวมารียานี ยามาอาโง ครูอาสาฯประจำ ศรช.

👩‍🏫 นางซูไฮดา มามะ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XQe5hsUgvw3HryQFwP5GGv6iemkUa4zrhWxN7S6cvKsxDX1uj52CZfJz4jCkizcbl&id=100023749521002