สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดตามรับชมรายการพิเศษผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook ประเด็น เยาวชนรุ่นใหม่ สานฝันน้องนอกระบบการศึกษาชายแดนใต้” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และ เพจ หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง