ร่วมต้อนรับคณะนิเทศการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียน 2566 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้กรรมการกลาง พร้อมด้วยนางซูไฮดา มามะ ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมต้อนรับนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ และคณะ ได้มานิเทศการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส