ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางซูไฮดา มามะ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส