สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ 6-15 ปี)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ ทำการสำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน (อายุ 6-15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ที่ตกหล่น ออกกลางคัน หลุดออกจากระบบการศึกษา ณ พื้นที่ในตำบลสุไหงโก- ลก อำเภอสุไหงโก- ลก จังหวัดนราธิวาส