#ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์

👱นายอับดุลรอแม สะมะแอ ข้าราชการครูวางแผนการดำเนินงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ระดับจังหวัด

👱นายมาหะมะเพาซี สะแลแม ครูอาสาฯ แจ้งและให้คณะครูเตรียมความพร้อมการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

👱นางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ ชี้แจงผลการประชุม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมสนามมหาราช

ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

+7

ความรู้สึกทั้งหมด

6Paau Zee, Syuhaida Mamad และ คนอื่นๆ อีก 4 คน