#กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ผลการประกวดชนะเลิศในระดับจังหวัดประเภทสถานศึกษา#กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประกวดผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ณ โรงเรียนนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

+

ความรู้สึกทั้งหมด

17ReeZan Noosun Nfe, Farida Baha และ คนอื่นๆ อีก 15 คน

#ผลการประกวดชนะเลิศในระดับจังหวัดประเภทสถานศึกษา