ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลศรีบรรพต

ม.2 บ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์ 073 561124

โทรสาร 073 561124

E-mail : zulfa.seri57@gmail.com