วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 24 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดและเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร เป็นประธานในครั้งนี้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

0:07 / 0:29

0:02 / 0:15

0:00 / 0:33

+75

ความรู้สึกทั้งหมด

1สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส