โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน สกร.ระดับจังหวัด ประจำ พ.ศ.2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครู พร้อมด้วยคณะครู และวิทยากร เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน สกร.ระดับจังหวัด ประจำ พ.ศ.2567 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ “การทำดินปลูก” พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

+27

ความรู้สึกทั้งหมด

9Sunny Pohsor, สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ คนอื่นๆ อีก 7 คน