#มอบอินทผาลัม เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบมอบอินทผาลัม ให้แก่บุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เพื่อไว้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+2

ความรู้สึกทั้งหมด

12Sunny Pohsor, Ahamad Kuru และ คนอื่นๆ อีก 10 คน