กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ภายใต้ #โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ ดำเนินการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 โดยมีนางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.รับชมวีทีอาเกี่ยวกับวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทาง youtube https://www.youtube.com/watch?v=zVaD_R3Zvto 2.รับชมวีทีอาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทาง youtube https://www.youtube.com/watch?v=gvaIeFQ1040 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+23

ความรู้สึกทั้งหมด

2สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส