กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้ #โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ ดำเนินการจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา สกร.อำเภอศรีสาคร พร้อมทั้งเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์นิทรรศ”วันคล้ายวันสถาปณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้” 2.กิจกรรมตอบปัญหา”วันคล้ายวันสถาปณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้” 3.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด 4.รับชม facebook live สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปณา กรมส่งเสริมการเรียนรู้” https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=955646292838596&id=100004502710413 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+33

ความรู้สึกทั้งหมด

12Sunny Pohsor, Aneera Yousoh และ คนอื่นๆ อีก 10 คน