ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ครู สกร.อำเภอศรีสาคร ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศกร.ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+4

ความรู้สึกทั้งหมด