#กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา “สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

วันที่ 24 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา ซือรี ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา “สัปดาห์วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ให้กับนักศึกษา ศกร.ตำบลศรีบรรพต เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอ…

ดูเพิ่มเติม

+4

ความรู้สึกทั้งหมด

3สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, Wannadeeya Pang และ อีก 1 คน