#กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่น ทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที ภายใต้กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นายกิตตินันต์ แวอูเซ็ง ครูอาสาฯ นำลูกเสือจิตอาสาฯ พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่น ทุกเมื่อ ทำดี ทำได้ ทำทันที ภายใต้กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไป ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

คลิ๊กดูhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid01JX2dVNaRnfd9FETwYnEvu7fpfauhDE22b7SAcqG7D1Jfpjk3S65CJ3x3zyFbyFtl&id=100011619583940&locale=th_TH