โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ ครูที่รับผิดชอบ ศกร.ตำบล และสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมะนารอ ชั้น 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส