ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้ โดยมีการชี้แจ้งพร้อมมอบหมายการดำเนินงาน ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส