รับสมัครนักศึกษาและติดป้ายประชาสัมพันธ์

10 เมษายน 2567  ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครู พร้อมด้วย นางสาวรัชนีกร มะแตหะ ครู ศกร.ตำบลรือเสาะ ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาและติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หมู่ที่ 3 บ้านนาดา ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส