ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลรือเสาะ

หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 0932631997, 0848560696

E-mail : fayeelah_khia@nfe.go.th

https://maps.app.goo.gl/vYzVXh1Ce8QYpqZr8