รับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวรัชนีกร มะแตหะ ครู ศกร.ตำบลรือเสาะ ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาและมอบใบปลิวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส