#ประชุมคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ศกร.ตำบลรือเสาะ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลรือเสาะ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ศกร.ตำบลรือเสาะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) โดยมีคณะกรรมการ ศส.ปชต. ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส