สกร.อำเภอรือเสาะ ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีม่วง และดำเนินกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read more