“ดำเนินการจัดจีบผ้าประดับโต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะถวายพระพร

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ รัตนญาติ ครูอาสาฯ ศกร.ตำบลรือเสาะ จัดจีบผ้าประดับโต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะถวายพระพร เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนและนักศึกษา และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ณ ห้องสมุดประชาชน’’เฉลิมราชกุมารี’’อำเภอรือเสาะ