มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักศึกษาปอเนาะยาแลเบาะ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ มอบหมายให้มอบหมายให้นางสาวฟายีละห์ สาและ ครู นำมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักศึกษาปอเนาะยาแลเบาะ เพื่อให้นักศึกษาใช้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ​ ปอเนาะยาแลเบาะ ตำบลลารือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนร